Program učenja hrvatskog kao stranog jezika namijenjen je stranim državljanima s radnom dozvolom RH s ciljem uspostavljanja osnovne komunikacije sa stranim radnicima na radnom mjestu i njihove integracije u svijet rada u što kraćem vremenskom roku.

U sektorima i zanimanjima gdje je poznavanje hrvatskoga jezika ključno za kvalitetno obavljanje posla omogućite Vašim zaposlenicima učenje uz mogućnost sufinanciranja putem vaučera.

Hrvatski za strane radnike

Kraći neformalni programi u trajanju od 70 sati, prilagođeni su sektorima u kojima su strani radnici zaposleni:

Financiranje programa

Za programe učenja hrvatskog kao stranog jezika za strane radnike, određuje se obveza djelomičnog sufinanciranja troška obrazovanja.

HZZ putem vaučera financira dio troška pohađanja programa kako slijedi:

Dio troška obrazovanja koji ne sufinancira HZZ isplaćuje se na početku provedbe programa, dok HZZ isplaćuje preostali iznos po završetku provedbe programa.

Prednosti za poslodavce

Prednosti za strane radnike

Kome je program namjenjen?

Neformalni program učenja hrvatskog kao stranog jezika namijenjen je stranim državljanima s radnom dozvolom RH s ciljem uspostavljanja osnovne komunikacije na radnom mjestu i njihove prilagodbe u svijet rada u što kraćem roku.

Program se sastoji od dva dijela – prvi opći dio prilagođen je specifičnim potrebama na radnom mjestu između poslodavca i radnika međusobno, a drugi u sektoru prerađivačke industrije i radnicima će pomoći u obavljanju njihovih radnih zadataka te komunikaciji na radnom mjestu.

Program traje 70 sati i izvodi se u ukopnom trajanju od 2 do 4 mjeseca, a dinamika se dogovara s poslodavcem.

Tko može zatražiti vaučer za učenje hrvatskog jezika?

Jezične vještine koje se stječu programom temeljene su na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: učenje, poučavanje i vrednovanje (ZEROJ) (Šk, 2005.) ove vještine uključuju razumijevanje slušanjem i čitanjem, vještine govora u interakciji i produkciji te vještine pisanja hrvatskoga jezika.

Kroz sustav vaučera omogućit će se učenje hrvatskoga jezika stranim radnicima iz trećih zemalja u sektorima i zanimanjima gdje je poznavanje hrvatskoga jezika ključno za kvalitetno obavljanje posla, kao i povratnicima iz iseljeništva i njihovim potomcima te strancima pod privremenom zaštitom.

Učenje će se odvijati kroz kratke neformalne programe u trajanju od 70 sati, prilagođene sektorima u kojima su strani radnici zaposleni.

Udovoljavanje kriterijima za podnošenje zahtjeva za vaučer provjeravat će se na temelju posjedovanja sljedećih dokaza:

1. Strani radnik državljanin treće zemlje kojemu je produljena dozvola za boravak i rad nakon godinu dana rada u RH

2. Državljanin treće zemlje koji je hrvatski iseljenik, član obitelji hrvatskog iseljenika, potomak hrvatskog iseljenika ili član obitelji hrvatskog iseljenika

3. Stranac pod privremenom zaštitom

Zašto WISPRA?

Wispra škola stranih jezika ima 30 godina iskustva u održavanju tečajeva, pri čemu naši visoko kvalificirani profesori koriste moderne metode poučavanja, osiguravajući kvalitetno i učinkovito učenje. Kroz naš dugogodišnji rad, pomogli smo tisućama polaznika da savladaju nove jezike i unaprijede svoje komunikacijske vještine.

Kontaktirajte nas

Za više informacija i dogovor oko upisa, obratite nam se s povjerenjem na: wispra@wispra.hr

Ne propustite priliku da uz sufinanciranje putem vaučera unaprijedite poslovanje svoje tvrtke, a vašim zaposlenicima omogućite usvajanje hrvatskog jezika i poboljšate njihovu učinkovitost i zadovoljstvo na radnom mjestu!