Cijene se odnose na grupe za djecu i građanstvo. Za poduzeća se šalje posebna ponuda. Za individualnu nastavu i za tečaj hrvatskog jezika za strance informacije dajemo na upit. Tečajevi za poduzeća prilagođeni su programom i dinamikom zahtjevima poduzeća a nastava se održava prema dogovoru. Cijene se odnose na grupe za djecu i građanstvo. Za poduzeća se šalje posebna ponuda.

Cijene su iskazane s PDV-om.

Za individualnu nastavu i za hrvatski za strance informacije dajemo na upit u kojem treba navesti željenu dinamiku i ukupan broj sati.

Tečajevi za poduzeća prilagođeni su programom i dinamikom zahtjevima poduzeća, nastava se održava prema dogovoru, a informacije na upit.

Plaćanje je prema izdanim uplatnicama u ratama na slijedeći način:

1. rata u roku 10 dana od upisa

2. rata nakon 20 sati nastave

3. rata nakon 40 sati nastave

4. rata nakon 60 sati nastave

Gotovinski popust odnosi se na jednokratno plaćanje uplatnicom na žiro račun škole.

Udžbenici nisu uključeni u cijenu.

Svi tečajevi za građanstvo održavaju se u našim prostorijama na Vrbiku, Kninski trg 12.