Mia Morović

Profesorica engleskog i portugalskog jezika i književnosti, sudski tumač za engleski jezik.

Božena Bahun

Direktorica poduzeća, diplomirala je njemački i ruski jezik i književnost na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu. Sudski je tumač i prevoditelj.

Jasmina Štimac

Vanjski suradnik, predavačica, sudski tumač i prevoditeljica njemačkog i ruskog jezika.

Tina Ćenan

Profesorica španjolskog i ruskog jezika, aktivno predaje oba jezika.

Teodora Živković

Profesorica njemačkog I češkog jezika, predaje i prevodi dugi niz godina.

Dubravka Mitraković

Sudski tumač i prevoditeljica za talijanski jezik, podučava individualne polaznike i priprema ih za polaganje najviše razine.

Lovorka Cesarec Ban

Dugogodišnja suradnica za engleski i španjolski jezik, sudski tumač za oba jezika, vrsna profesorica za poslovni jezik.

Katarina Žigić

Uspješno predaje engleski jezik i hrvatski za strance.

Josip Janeš

Profesor švedskog, norveškog i engleskog jezika, vanjski suradnik.

Ivana Janći

Profesorica engleskog i ruskog jezika.

Karla Kozina

Vanjska suradnica, održava nastavu hrvatskog jezika za strance i engleskog jezika.

Mirela Dorotić

Vanjska suradnica, dugogodišnja članica Društva sudskih tumača i prevoditelja, vrsna prevoditeljica i predavačica engleskog jezika.

Margita Jaković

Predavačica hrvatskog za strance.