O EUROPSKOJ JEZIČNOJ MAPI ZA ODRASLE

The European Language Portfolio for Adults Learners, ELP

Jezična mapa

Mapa je dokument Vijeća Europe, a izradile su je europske institucije EAQUALS (The European Association for Quality Language Services) i ALTE (The Association of Language Testers in Europe) s ciljem usvajanja zajedničkih standarda na svim razinama procesa učenja i testiranja znanja stranog jezika. Spomenuti standardi temelje se na preporukama Vijeća Europe u području učenja stranih jezika, a definirani su u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (Common European Framework of Reference for Languages). Sastoji se od tri dijela – Jezične biografije, Dosjea i Jezične putovnice i predstavlja svojevrsni katalog znanja koji omogućuje svakom korisniku praćenje vlastitog napretka u učenju stranog jezika, evidentiranje podataka o jezicima koje govori, postignutog stupnja u učenju jezika, te uspoređivanje vještina komunikacije na različitim jezicima.

U tom smislu interesantna je obrazovnim institucijama koje je mogu koristiti za izradu i praćenje izvedbe obrazovnih programa, za motiviranje i vrednovanje znanja korisnika, ali i stručnjacima koji se bave upravljanjem ljudskim potencijalima u tvrtkama, državnim i javnim institucijama te uredima za zapošljavanje. Mapa je dokument koji poslodavcima daje uvid u jezičnu kompetenciju osobe koju žele zaposliti, a služi i za definiranje jezičnih vještina potrebnih za određeno radno mjesto kako bi se tome prilagodilo daljnje usavršavanje zaposlenika.

Stupnjevi

Stupanj A1

Mogu dati osobne informacije, napisati rečenice o sebi, ispuniti upitnik osobnim podacima, reći kada nešto ne razumiju, predstaviti nekoga i koristiti osnovne izraze pozdravljanja pri susretu i na odlasku. Mogu se služiti brojevima, količinama, cijenama i satima. Mogu razumjeti uobičajene riječi i fraze s javnih oznaka i razumjeti najvažnije naredbe računskog programa.

Stupanj A2

Mogu opisati sebe, svoje hobije i interese, svoju obitelj i druge ljude, gdje žive te kratko i jednostavno opisati razne događaje. Mogu razumjeti kratke, jednostavno pisane tekstove, oglase u novinama, obaviti jednostavne transakcije u dućanima, poštama, bankama, naručiti jelo ili piće, te pozivati i odgovarati na pozive. Mogu pisati kratke, jednostavne bilješke, poruke i opisati događaje jednostavnim rečenicama.

Stupanj B1

Mogu ispričati priču, opisati svoje osjećaje, planove, namjere i postupke. Mogu se izražavati s prihvatljivom točnošću u poznatim, predvidljivim situacijama. Mogu razumjeti osnovni sadržaj kratkih novinskih članaka, razumjeti jednostavne poruke i standardna pisma. Mogu započeti, održavati i zaključiti jednostavnu osobnu konverzaciju, te pisati jednostavne tekstove o temama u okviru svojih interesa.

Stupanj B2

Mogu jasno i potanko govoriti o velikom rasponu tema iz vlastitog područja interesa, iznijeti mišljenje o aktualnom problemu navodeći prednosti i nedostatke mogućih rješenja. Mogu pouzdano prenijeti detaljnu informaciju i komunicirati s prihvatljivom točnošću. Mogu potpuno razumjeti tekstove iz svog područja interesa, te napisati jasan i podroban tekst na različite teme vezane uz područje interesa.

Stupanj C1

Mogu jasno i podrobno prezentirati složene sadržaje, te se spretno nadovezati na druge sugovornike. Mogu se izražavati tečno i neusiljeno, gotovo bez napora, i sudjelovati u živim raspravama izvornih govornika. Mogu dosljedno odražavati visok stupanj gramatičke točnosti; pogreške su rijetke i teško se primjećuju. Mogu razumjeti prilično duge zahtjevne tekstove i usmeno ih sažeti, te se jasno i čitljivo pismeno odražavati o velikom broju općih ili stručnih tema.

Stupanj C2

Mogu se izražavati prirodno i bez poteškoća, vlada idiomatskim izrazima i kolokvijalizmima, te dosljedno govoriti gramatički korektno. Mogu prepoznati igru riječima, shvatiti ironiju i satiru, razumjeti tekstove pisane s mnogo idiomatskih fraza i žargona, priručnike, propise i ugovore, suvremene i klasične književne tekstove. Mogu pisati dobro strukturirane izvještaje i članke na zahtjevne teme.

(sa stranica HGK)