Ispiti za priznate / akreditirane stupnjeve od A1 do C2. Polaznici naše škole pristupaju ispitu na kraju obrazovnog razdoblja tj. tečaja. Cijena ispita uključena je u školarinu. Vanjski kandidati također mogu pristupiti ispitu i steći potvrdu o poznavanju jezika za jedan od šest stupnjeva ukoliko uspješno polože ispit u prostorima škole.

Ispiti za priznate / akreditirane stupnjeve od A1 do C2

Polaznici škole stranih jezika – WISPRA pristupaju ispitu na kraju obrazovnog razdoblja tj. tečaja.

Cijena ispita uključena je u školarinu.

Vanjski kandidati koji žele steći priznatu svjedodžbu za jedan od 6 stupnjeva, pristupaju ispitu uz prethodnu najavu i uplatu pristojbe za ispit u iznosu od 450 kn.

Sastavni dijelovi pismenog dijela ispita:

I. Razumijevanje

– Čitanje (razumijevanje teksta) i upotreba jezika (poznavanje gramatike)

– Slušanje (razumijevanje slušnog teksta)

II. Pisanje (sastavak)

Trajanje pismenog dijela isppita:

2 sata za stupnjeve A1, A2, B1

3 sata za stupnjeve B2, C1, C2

Sastavni dijelovi usmenog dijela ispita:

III. Govor

1. Govorna interakcija (sadržajnost i tečnost u govoru, izričaj, gramatička točnost)

2. Govorna produkcija (ocjenjuju se isti elementi kao kod govorne interakcije)

Usmeni ispit traje cca 20 minuta.

Kandidati koji nisu sigurni u svoju razinu znanja jezika mogu pristupiti testiranju.

Testiranje se održava prema dogovoru s kandidatom.

Testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dijela.